PREDAVANJE: Ayurveda i alopatska medicina

Datum objave: 06.03.2017.

Svi medicinski sustavi na svijetu bave se temom brige za zdravlje, koje različito definiraju. Alopatska medicina definira ga ne samo kao odsustvo bolesti, već kao i opće blagostanje u različitim aspektima života – u području psihologije se definira kao mentalno zdravlje; u području fiziologije kao odsustvo patoloških stanja, u području sociologije prikazuje se uspješnim međuljudskim odnosima itd.

Ayurveda pak govori svojim jezikom i tvrdi da je osoba zdrava kada: ima sve 3 doše u ravnoteži; kada se tjelesna tkiva (dhatu) pravilno izgrađuju i funkcioniraju uravnoteženo; kada su metabolički procesi u tijelu tj. probavna vatra (agni) u ravnoteži; kada je izlučivanje otpadnih tvari (mala – stolica, urin, znoj) u ravnoteži; kada je duh u stanju unutarnje stabilnosti te kada su osjetila uravnotežena.

DSCF3171
Predavanje ‘Komplementarnost Ajurvede i alopatske medicine’, organizirano prije svega za domaće i strane medije, pokušalo je odgovoriti na pitanje kako pomiriti ova dva pristupa. Na predavanju su suradnici Centra, glavni tajnik Svjetske Akademije za Ayurvedu, Jadranko Miklec, visokokvalificirani terapeut u području joge te dr. Ivan Vladić, kirurg zagrebačkog KB Merkur i jedan od pionira transplantacijske kirurgije u nas predstavili prednosti ajurvedskog pristupa bolesti i liječenju, koji iskazuje velike potencijale kao disciplina komplementarna modernoj medicini.

Miklec je detaljnije govorio o pulsnoj dijagnostici kao vrlo preciznoj metodi detektiranja poremećaja u organizmu te strogo individualiziranom pristupu. Posebno je istaknuo osnovni princip ajurvedskog pristupa pacijentima gdje se puna pažnja posvećuje uzroku nastanka poremećaja (koji se manifestira kao bolest) te je fokus na eliminaciji uzroka nastanka bolesti. Istaknuo je kako zapadna medicina tretira simptome bolesti a ne uzrok, zbog čega nastaju kronične bolesti koje se alopatski mogu okarakterizirati kao neizlječive. Istovremeno ih Ayurveda svojim pristupom (djelujući na uzrok) tretira s izuzetno velikim uspjehom.

new_earth_jadranko_miklec
Istaknuo je i izuzetnu preventivnu sposobnost Ayurvede, koja detaljno razmatra na koji način dolazi do pojave konkretne bolesti u organizmu i, baš kao i alopatska medicina, ustanovljuje šest stupnjeva razvoja bolesti: akumulacija, agravacija, diseminacija, lokalizacija, manifestacija i komplikacija. Drevnom metodom pulsne dijagnostike određuje se neravnoteža već na prvoj razini, čime se omogućava da se uglavnom promjenama u prehrani i dnevnoj rutini u potpunosti otkloni neravnoteža tj. spriječi nastanak bolesti. Zbog te izuzetne preventivne sposobnosti, Ayurvedu se može smatrati i najjeftinijim sustavom liječenja.

Na razlike u poimanju svijeta između alopatske i ajurvedske medicine, osvrnuo se dr. Ivan Vladić, dugogodišnji aktivni zagovornik prirodnog liječenja, koji je na svjetonazorsku promjenu bio motiviran vlastitim zdravstvenim problemima: ‘Koncept bolesti i liječenja dijametralno je suprotan iz perspektive alopatske i ayurvedske medicine. Dok alopatska medicina bolest vidi kao napad na organizam, a liječenje kao borbu s njom, Ayurveda bolesti pristupa kao neravnoteži u organizmu, a liječenju kao dovođenju organizma u ravnotežu’, naglasio je.

new_earth_dr_ivan_vladic
Ne umanjujući važnost alopatske medicine, posebice u akutnim i hitnim slučajevima, dr. Vladić je istaknuo kako smatra da je holistički pristup, koji pri liječenju uzima osobu kao cjelinu, ipak u prednosti pred redukcionističkim metodama alopatske medicine. S poštovanjem za tradicionalna znanja koja se prenose generacijama, dr. Vladić je skrenuo pažnju na jako pozitivan trend koji se naziva ‘komplementarna ili integrativna’ medicina koja nastaje i zbog uvida da alopatska medicina nema odgovor na sva pitanja te postaje jasno da neka drevna znanja poput Ayurvede ili tradicionalne kineske medicine mogu značajno pridonijeti uspjehu liječenja.

Dakako, nije izostala niti kritika obrazovnog sustava koji liječnike educira da postanu farmakoterapeuti i vrlo često protivnici liječenja biljem, zaboravljajući da je travarstvo temelj farmaceutske industrije. Moderni lijekovi nastaju ekstrahiranjem aktivnih supstancija iz prirode te kasnijim sintetiziranjem istih u laboratoriju, a njihov je sastav, u odnosu na biljne lijekove, reduciran. Zbog toga izostaje snažan sinergijski učinak brojnih ljekovitih spojeva koje prirodno pronalazimo u ljekovitom bilju.

Istaknuta je i važnost zdrave prehrane, koja predstavlja bitan dio ayurvedske medicine. Ayurveda stavlja izniman naglasak na prehranu i razumijevanje njezina utjecaja na zdravlje, kako sa stanovišta djelovanja hrane na čovjekov organizam, tako i iz aspekta pripreme namirnica. Kako Ayurveda upozorava, unos hrane može biti faktor u procesu stvaranja zdravlja, ali i bolesti, zbog čega je uputno poznavati ayurvedske principe pripreme i kombiniranja hrane. Iza ayurvedske kuhinje stoji ideja cjelovitog zdravlja i prevencije bolesti, što je gotovo nemoguće ostvariti ako se u tijelo unosi tvornički procesuirana hrana.

Negativni utjecaj procesuirane hrane na zdravlje najbolje dokazuje statistika, prema kojoj iz godine i godinu broj svih oboljenja, suprotno očekivanom, uporno raste, čemu uz lošu prehranu svakako pridonosi i nezdrav životni stil modernog čovjeka, kojemu se uvelike može pomoći, zaključak je predavanja, upravo spajanjem najboljih praksi iz oba svijeta – onog holističkog te svijeta alopatske medicine.

Ako Vas zanima što Ayurveda može učiniti za Vas, obratite nam se s povjerenjem.